Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

FarMedAIS; Het AIS voor (instellings-)apothekers

FarMedAIS is een innovatief en toekomstvast apotheeksysteem voor apothekers, die zich hebben toegelegd op instellingsfarmacie.

FarMedAIS is een compleet apotheekinformatiesysteem, voorzien van alle functies die nodig zijn in de apotheek: medicatiebewaking, recept-verwerking,

medicatiebegeleiding, patiëntvoorlichting, logistiek, distributie/baxter, GDS-ondersteuning, management informatie, een koppeling met de financiële en kennisondersteuning.

De basis voor de medicatiebewaking in FarMedAIS is de G-standaard van Z-Index. Die wordt maandelijks volledig geïmporteerd. Ook de ontwikkeling van Medisch Farmaceutische Beslisregels wordt door FarMedAIS ondersteund.

De voordelen van FarMedAIS

– de kwaliteit van uw medicatiebewaking is geborgd, ‘closed loop pharmacy’ met zorginstellingen behoort tot de mogelijkheden.
– FarMedAIS kan worden geïntegreerd met cliëntregistratiesystemen (EPD/ECD) van zorgaanbieders en kan worden gekoppeld met ERP-systemen, zoals Navision en AFAS.
– geen extra aanschaf van dure, specifieke hardware: het systeem is webbased
– eenvoud bij de invoer van gegevens
– het vervaardigen van recepten kan in dezelfde applicatie
– korte leercurve voor de gebruikers
– krachtig expertsysteem met de nodige naslagwerken.
– ondersteunt de landelijke communicatiestandaard van het Landelijk Schakelpunt

Samenwerking, waarneming en landelijke standaarden

Samenwerking met collega’s komt in de farmacie en in de gezondheidszorg steeds vaker voor. Het Ministerie van VWS werkt aan het verplicht gebruik van een communicatiestandaard voor het medicatieproces in de zorgsector. Dat brengt nieuwe werkwijzen en specifieke wensen en eisen met zich mee met betrekking tot automatisering en uitwisseling van gegevens. FarMedAIS is een modern toekomstvast systeem, dat helemaal is voorbereid op deze moderne communicatie via het Landelijk Schakelpunt.

Hosting & Services

FarMedAIS BV levert en onderhoudt de software van uw apotheeksysteem. U bent zelf vrij in de keuze van uw kantoorautomatisering. In de combinatie met een ERP-systeem heeft u een totaaloplossing in huis, die u op ICT-gebied volledig ontzorgt.

FarMedAIS is een zogenaamde Software as a Service (S.a.a.S.)-applicatie. De applicatie is online benaderbaar en is daarmee direct beschikbaar.

FarMedAIS is ontwikkeld met open technologieën, waardoor efficiënte koppelingen (HL7, ODBC) met andere systemen mogelijk zijn. Deze opzet bespaart u de aanschafkosten van hardware en inrichtings- en beheerkosten.

Alle componenten van de hosting dienstverlening – servers, netwerkonderdelen, verbindingen – zijn dubbel uitgevoerd. Ook de opslag van gegevens is dubbel uitgevoerd.

Alle data die zijn opgeslagen worden realtime gekopieerd naar de back up faciliteit. Indien nodig kan dus meteen overgeschakeld worden, zonder dat er gegevens verloren gaan. Professioneel beheer is integraal onderdeel van de dienstverlening van FarMedAIS BV.

Informatieveiligheid en Certificering

Onze hosting servers zijn, net als de uitwijkfaciliteit, gehuisvest in streng beveiligde CyberCenters met alle benodigde certificaten. Zonder de juiste pas en aanmelding komt niemand het CyberCenter binnen. Het CyberCenter is optimaal beveiligd tegen alle denkbare calamiteiten zoals blikseminslag, stroomuitval en brand.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over FarMedAIS? Mail ons op info@farmedvisie.nl of bel naar 088-1230700.