Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie.

FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie voor verpleeghuizen, GGZ en VG-instellingen.

Op verzoek van het RIVM is er afgelopen dinsdag 5 januari een overleg geweest over de aanpak van de COVID-vaccinatie voor de Care-sector.

Besproken zijn de specificaties voor de vastlegging van het vaccin, het toestemmingsvereiste en de aanlevering van data aan het RIVM.

Vanwege de medicatieveiligheid verdient het voor zorginstellingen de voorkeur om de COVID-vaccinatie in ons elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) voor te schrijven

en de toediening van het vaccin digitaal vast te leggen.

Wij verwachten de vereiste software-aanpassingen beschikbaar te hebben, vanaf het moment dat met de vaccinatie wordt begonnen.