Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Geen medicatieveiligheid zonder informatieveiligheid

FarMedvisie is zowel NEN 7510:2011, als ISO 27001:2013 gecertificeerd.

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De opkomst van nieuwe technologieën maakt het steeds gemakkelijker om informatie te verwerken en te delen. Een goede en integrale informatiebeveiliging wordt daarom steeds belangrijker.
Informatiebeveiliging is meer dan antivirus software, firewalls en een wachtwoordbeleid. Binnen de gehele keten van IT-middelen en gebruikers moeten voldoende maatregelen zijn getroffen om de informatie en de middelen die gebruikt worden om de informatie te ontsluiten, te beveiligen. De beveiliging dient passend te zijn voor de risico’s die worden gelopen. Als zorginstelling bent u hiervoor verantwoordelijk.
FarMedvisie begrijpt dit. Het Medisch Informatieveiligheids management systeem van FarMedvisie is zowel NEN 7510:2011, als ISO 27001:2013 gecertificeerd.

NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.

ISO/IEC 27001:2013 is een internationaal erkende certificatiestandaard opgesteld door de ‘Internationale Organisatie voor Standaardisatie’ (ISO). Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat FarMedvisie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

Wij bieden met deze certificeringen zekerheid aan uw cliënten.