Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Mutsaersstichting kiest voor EVS van FarMedvisie

Mutsaersstichting heeft gekozen voor het EVS van FarMedvisie. Dit is het startpunt van een bestendige lange termijn relatie en samenwerking. Met FarMedvisie kiest Mutsaersstichting voor een toekomstgerichte EVS-leverancier die vooroploopt in de ontwikkeling van een cloudbased en toekomstbestendig elektronisch voorschrijfsysteem voor geneesmiddelen. Ook is Mutsaersstichting hiermee voorbereid op de ontwikkelingen rond het Landelijk Schakelpunt, dat de uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk maakt.

Over Mutsaersstichting
Compleet in jeugdzorg, is een fullservice centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening en GGZ en welzijn en onderwijs. Vanuit diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg biedt de Mutsaersstichting geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen.

Geïnteresseerd in hoe FarMedvisie de medicatieveiligheid binnen uw organisatie kan ondersteunen, stuur dan een mail naar info@farmedvisie.nl