Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Verpleging

Voor het gebruik van de applicatie door de verpleging rekent FarMedvisie geen extra kosten. De verpleging heeft inzage in het medicatiedossier, de deellijsten en het medicatieoverzicht voor overdracht. Voor de verpleging heeft FarMedvisie een digitale toedieningsregistratie ontwikkeld waarin onder andere dubbel paraferen voor bepaalde geneesmiddelen is opgenomen. Ook kan de verpleging geneesmiddelen op naam bestellen en bestellingen doen voor de werkvoorraden.