FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie.

FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie voor verpleeghuizen, GGZ en VG-instellingen. Op verzoek van het RIVM is er afgelopen dinsdag 5 januari een overleg geweest over de aanpak van de COVID-vaccinatie voor de Care-sector. Besproken zijn de specificaties voor de vastlegging van het vaccin, het toestemmingsvereiste en de aanlevering van data aan het RIVM. Vanwege de […]

Bereikbaarheid FarMedvisie bij lockdown

FarMedvisie heeft aanvullende maatregelen genomen voor het geval Nederland deels of volledig in lockdown gaat; vanaf  dat moment werken veel collega’s vanuit huis.     Wij willen u vragen om in dat geval zoveel mogelijk te communiceren via onze mailbox: supportdesk@farmedvisie.nl. Telefonisch zullen wij in deze situatie minder goed bereikbaar zijn, dan u van ons […]

Geen medicatieveiligheid zonder informatieveiligheid

FarMedvisie is zowel NEN 7510:2011, als ISO 27001:2013 gecertificeerd. Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De opkomst van nieuwe technologieën maakt het steeds gemakkelijker om informatie te verwerken en te delen. Een goede en integrale informatiebeveiliging wordt daarom steeds belangrijker. Informatiebeveiliging is meer dan antivirus software, […]

MDR: EU stelt verscherpte eisen aan medische hulpmiddelen

De EU heeft een verordening Medical Devices Regulation uitgevaardigd (MDR). Deze MDR stelt zwaardere eisen aan medische hulpmiddelen. Medische software valt veelal onder het begrip medisch hulpmiddel. Ons elektronisch voorschrijfsysteem is een medisch hulpmiddel. Dat is de reden dat wij de CE-markering voeren. Medische hulpmiddelen moeten vanaf 26 mei 2020 voldoen aan de nieuwe verscherpte […]

Geen medicatieveiligheid zonder lab uitslagen

FarMedRx kent nu ook de mogelijkheid om lab uitslagen te tonen aan voorschrijvers en apothekers. FarMedRx koppelt met Labosys FarMedRx heeft een koppeling met het lab systeem Labosys gerealiseerd. Hierdoor kan Labosys de lab meetwaarden aan FarMedRx doorgeven en zijn ze voor de voorschrijver vanuit het medicatiedossier in te zien. De apotheker kan deze waarden […]

FarMedRx ondersteunt Eerstelijns Verblijf kenmerk

In FarMedRx maken wij dit cliënt-onderscheid mogelijk. Zo geven wij inhoud aan ons streven om niet alleen aan de kwaliteit van uw medicatieveiligheid bij te dragen, maar ook bij te dragen aan kostenbesparingen binnen uw organisatie. Zorg aan cliënten moet zoveel mogelijk ambulant worden verstrekt. Sinds kort is er een nieuwe cliënt-duiding; Eerstelijns Verblijf (ELV), […]

Digitale toedieningsregistratie in FarMedRx

Steeds meer zorginstellingen willen af van de papieren deellijst en willen de toediening van geneesmiddelen digitaal vastleggen., In FarMedRx is dat allemaal mogelijk, ook de dubbelcontrole. Voor meer informatie kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.

Aansluiting van FarMedRx op LSP mogelijk

FarMedRx ondersteunt de aansluiting op de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het is onze overtuiging dat het LSP een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verbetering van de medicatieveiligheid in Nederland. FarMedvisie heeft de acceptatieprocedure voor de AORTA 6.12.0.0. release afgerond en de goedkeuring van zowel Nictiz als van VZVZ ontvangen. Via deze link […]