Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Artsen

FarMedvisie ondersteunt artsen in het bewaakt voorschrijven, een zorgvuldige dossieropbouw en in de communicatie met de apotheker. Door te koppelen met het elektronisch patiëntdossier (EPD of ECD) van de zorginstelling wordt zoveel mogelijk een dubbele invoer van gegevens door artsen voorkomen.

Vanuit het medicatiedossier is het voor de arts mogelijk om via het Landelijk Schakelpunt, op basis van een zogenaamde ‘opt in’ van de patiënt, inzage te krijgen in de medicatie in andere systemen, zoals het huisartsinformatiesysteem.