Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

CE Marking

Conformiteitsverklaring

FarMedvisie BV
Houttuinlaan 12
3447 GM Woerden

 

verklaart hiermee dat de applicatie FarMedRx,
een medisch hulpmiddel voor de ondersteuning van voorschrijvers van geneesmiddelen, apothekers en andere betrokkenen bij het farmaceutisch proces van voorschrijven, verstrekken en toedienen van geneesmiddelen
aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende de medische hulpmiddelen voldoet.

Registratienummer Farmatec: NL-CA002-2014-30806

FarMedvisie BV is ontwikkelaar en leverancier van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) FarMedRx. FarMedvisie biedt FarMedRx ook in een ‘light’ versie aan, onder de naam FarMedZ. FarMedZ ondersteunt alleen poliklinisch voorschrijven van medicatie. Feitelijk betreft het eenzelfde dienst als FarMedRx. FarMedZ is eveneens onder de merknaam FarMedRx genotificeerd.

Mr R.M. van Wijk
Algemeen directeur