Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

FarMedZ: het EVS voor ZBC’s en vrijgevestigde specialisten

FarMedvisie is in 2004 opgericht door Bart Hameter en Robert van Wijk. FarMedvisie heeft zich toegelegd op de medicatieveiligheid in de GGZ, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ZBC’s (zelfstandige behandelcentra) en voor vrijgevestigde specialisten. Daarnaast adviseert FarMedvisie zorginstellingen en andere organisaties in de zorg op heldere wijze over de inzet van innovatieve technologie bij zorg- en medicatievraagstukken.

Op het gebied van medicatieveiligheid heeft FarMedvisie elektronische voorschrijfsystemen ontwikkeld. Zo is FarMedRx bijzonder geschikt voor zorginstellingen die zowel klinisch als poliklinisch medicatie voorschrijven en is FarMedZ toegespitst op zorginstellingen,  vrijgevestigde artsen en artsen in zelfstandige behandelcentra, die poliklinisch voorschrijven.

Het gespecialiseerde team van FarMedvisie bestaat onder andere uit twee apothekers, een eigen ICT-staf en een supportdesk. Onze medewerkers zijn actief lid van de technische commissie van Z-Index van de KNMP en actief betrokken bij de ontwikkelingen rond het Landelijk Schakelpunt.FarMedZ is een uniek, online elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) met een individueel geneesmiddeldossier per cliënt. FarMedZ ondersteunt u bij het poliklinisch voorschrijven van medicatie op basis van het nieuwe begrippenkader van de KNMP. Hierdoor wordt de therapieafspraak tussen cliënt en arts apart in het dossier geregistreerd naast het verstrekkingsverzoek aan de apotheek. Voor de dossieropbouw biedt dit veel meer duidelijkheid. FarMedZ wordt met name gebruikt door vrijgevestigd specialisten, zoals psychiaters en artsen in zelfstandige behandelcentra.

De voordelen van FarMedZ
– de kwaliteit van uw medicatiebewaking verbetert sterk
– FarMedZ kan worden geïntegreerd in uw cliëntregistratiesysteem
– geen extra aanschaf van dure, specifieke hardware: het systeem is webbased
– eenvoud bij de invoer van gegevens
– het vervaardigen van recepten kan in dezelfde applicatie
– korte leercurve voor de gebruikers
– krachtig expertsysteem met de nodige naslagwerken.

Open technologie
FarMedZ is een zogenaamde Software as a Service (SaaS)-applicatie. De applicatie is online benaderbaar en is daarmee direct beschikbaar.

FarMedZ is ontwikkeld met open technologieën, waardoor efficiënte koppelingen (HL7, ODBC) met andere systemen mogelijk zijn. Desgewenst is communicatie met apotheeksystemen via Edifact mogelijk. Deze opzet bespaart u de aanschafkosten van hardware en inrichtings- en beheerkosten.

Robuuste farmacotherapeutische expertise
FarMedZ is een expertsysteem dat de arts ondersteunt bij het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen. De basis van FarMedZ wordt gevormd door de G-standaard, de geneesmiddelenstandaard van Nederland.

Door de vastlegging van de ziektebeelden en allergieën in FarMedZ wordt van elke cliënt een profiel aangemaakt. Daarbij wordt voor de voorschrijvend arts een persoonlijke, dynamische top-20-lijst bijgehouden van frequent voorgeschreven middelen.

De combinatie van profiel, medicatievoorschrift en expertsysteem zorgt voor een adequate bewaking aan de bron van de gegevensinvoer: de voorschrijvend arts. Dit voorkomt fouten, structureert en detailleert de uitwisseling van informatie tussen arts en apotheker en voorkomt tijdrovende misverstanden en ongewenste complicaties.

Demo
Wilt u de mogelijkheden die FarMedZ u biedt zelf bekijken in een demo-omgeving? Vraag dan een demo aan via info@farmedvisie.nl.