Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Landelijk Kickstartprogramma voor medicatie gaat van start! FarMedvisie doet mee.

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar: ruim 27.000 vermijdbare opnamen per jaar. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnamen voorkomen. Randvoorwaarden hiervoor zijn; een communicatiestandaard voor de uitwisseling van medicatiegegevens en de interoperabiliteit van ICT-systemen, die in de zorgsector worden gebruikt.

In het Kickstartprogramma worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. Zo wordt in de praktijk getoetst of de standaard ook echt werkt. FarMedvisie neemt graag deel aan het Kickstartprogramma.

Het kickstartprogramma wordt door het kabinet gezien als ‘het vlaggenschip van de gegevensuitwisseling’ en draagt bij aan medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en meer transparantie. Dit programma is ook een belangrijke invulling van de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ).

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd

Medicatieveiligheid staat of valt met communicatiestandaarden en de interoperabiliteit van ICT-systemen in de zorg. In deze Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen, die tijdens de Kickstart worden opgedaan, worden gebruikt voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie. Het gaat daarbij om de interoperabiliteit van de ICT-systemen, waarin zorgverleners op basis van deze standaarden medicatiegegevens in zogenaamde zorginformatiebouwstenen vastleggen en deze gegevens ook aan de cliënt ter beschikking kunnen stellen in hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Vanzelfsprekend is dit voor de zorgsectoren alleen in stappen te realiseren. In de Kickstart wordt de Persoonlijke Gezondheidsomgeving nog buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

 

 

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Voor zorgorganisaties in Nederland betekent dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces. Brancheorganisaties van de verschillende zorgsectoren, zoals Actiz, De Nederlandse GGZ en ZKN nemen namens hun sector deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht.