FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie.

FarMedvisie biedt registratie van COVID-vaccinatie voor verpleeghuizen, GGZ en VG-instellingen. Op verzoek van het RIVM is er afgelopen dinsdag 5 januari een overleg geweest over de aanpak van de COVID-vaccinatie voor de Care-sector. Besproken zijn de specificaties voor de vastlegging van het vaccin, het toestemmingsvereiste en de aanlevering van data aan het RIVM. Vanwege de […]

Bereikbaarheid FarMedvisie bij lockdown

FarMedvisie heeft aanvullende maatregelen genomen voor het geval Nederland deels of volledig in lockdown gaat; vanaf  dat moment werken veel collega’s vanuit huis.     Wij willen u vragen om in dat geval zoveel mogelijk te communiceren via onze mailbox: supportdesk@farmedvisie.nl. Telefonisch zullen wij in deze situatie minder goed bereikbaar zijn, dan u van ons […]