Bereikbaarheid FarMedvisie bij lockdown

FarMedvisie bereidt alvast aanvullende maatregelen voor, voor het geval Nederland onverhoopt volledig in lockdown gaat; op dat moment werkt iedereen van ons thuis.     Wij willen u vragen om in dat geval zoveel mogelijk te communiceren via onze mailbox: supportdesk@farmedvisie.nl. Telefonisch zullen wij in deze situatie minder goed bereikbaar zijn, dan u van ons […]