Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid staat bij FarMedvisie voorop. De Geneesmiddelenstandaard en de implementatierichtlijnen van de Z-Index vormen voor ons systeem de basis. De apothekers van FarMedvisie zijn actief lid van de technische commissie van Z-Index en dragen bij aan de ontwikkeling van de medisch farmaceutische beslisregels. Het nieuwe begrippenkader voor ambulant voorschrijven met het onderscheid medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek hebben wij al enkele jaren geleden geïmplementeerd.

 

Geen medicatieveiligheid, zonder een goede informatiebeveiliging. Dit laatste is een terrein dat de laatste jaren enorm in ontwikkeling is. Nieuwe privacy-wetgeving en technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan een voorschrijfsysteem voor geneesmiddelen. Tegenwoordig wordt een voorschrijfsysteem dan ook gezien als een medisch hulpmiddel. Europa, het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Volksgezondheid eisen van een voorschrijfsysteem voor geneesmiddelen een herkenbare CE-markering. De systemen van FarMedvisie voldoen hieraan.